Nacontrole isolatie

Isoleren

Isolatie controle

Is uw woning wel geïsoleerd maar heeft u toch een hoge energierekening?

We horen het steeds vaker. Vooral de woningen die in de jaren 70 en begin jaren 80 zijn na-geïsoleerd. Helaas namen ze het in deze tijd niet zo nou met de regeltjes.

Wilt u zeker weten of uw woning nog net zo geïsoleerd is als dat het net aangebracht was? Laat dan een isolatie controle uitvoeren. Bij deze controle komen eventuele problemen naar voren. Wanneer de oorzaak van de problemen is vastgesteld, kijken we samen met u naar een passende oplossing. Deze controle doen we in eerste instantie met een warmtebeeld camera.

Waarom een warmtebeeld?

Een warmtescan geeft aan waar warmte uit de woning verloren gaat, waar er nog wel meer, maar ook waar er misschien helemaal geen isolatie zit.

Verder kunnen er nog meer gebreken opgespoord worden. Met een warmtebeeldcamera kunnen de volgende gebreken worden opgespoord:

  • Ontbrekende isolatie
  • Natte of uitgezakte isolatie
  • Koudebruggen (in de isolatie)
  • Kieren, naden en gaten (nauwkeuriger in combinatie met een blowerdoortest)
  • Luchtdichtheid van de woning (alleen in combinatie met een blowerdoortest)
  • Bouwgebreken
  • Onjuiste detaillering
  • Lekkages

Slechte isolatie kan in een woning van gemiddelde omvang jaarlijks zo 500 euro aan stookkosten schelen. Dit staat gelijk aan ongeveer vijf procent van de totale klimaatbelasting van een gemiddeld huishouden. Wonen in een slecht geïsoleerde woning kan zelfs meer problemen met zich mee brengen, voor de bouwtechnische staat van uw woning, maar ook voor de gezondheid van u en uw gezin.

Controle spouwmuren

Woningen met een bouwjaar vóór 1974 zijn zelden bij de bouw van isolatie voorzien.

Maar door de stijgende kosten voor het gas voor de centrale verwarming, hebben al veel woningeigenaren van deze woningen de woning na laten isoleren. Helaas zijn hierbij in de beginjaren veel fouten gemaakt en zijn er verschillende isolatie materialen gebruikt die veelal niet passend waren bij de bouwtechnische staat van de woning.

Ook waren er toen nog geen controlerende instanties zoals Komo en IKOB BKB. Elke aannemer met een blaas machine kon isoleren en dit werd dan ook veelvuldig gedaan. Inclusief de nadelige gevolgen van de onwetendheid van deze bedrijven over Isolatie en hoe deze correct aan te brengen.

In veel gevallen is voor het isoleren van spouwmuren gebruik gemaakt van UF schuim, hier kon op het eerste gezicht weinig fout mee gaan. Dit isolatiemateriaal heeft enkel de vervelende eigenschap dat het slecht tegen doorslaand vocht kan en daarom ook na een jaar of 15 vergaat. Hierdoor ontstaan na verloop van tijd toch weer problemen als kou, tocht en zelfs schimmelplekken.

Een ander materiaal dat veel gebruikt is bij het na-isoleren van woningen zijn steenwolvlokken. Een nadeel van steenwol is dat deze vocht kan opnemen waardoor het materiaal nat en zwaarder wordt, hierdoor zijn isolatiewaarde verliest en uiteindelijk in de spouwmuren uitzakt.

Via een warmte beeld camera is ook vaak binnen enkele tellen te zien, welk isolatie materiaal er in het verleden gebruikt is. Maar ook hedendaags wordt er nog veel gerommeld met isolatiematerialen in de spouw, de juiste densiteit en zelfs het bewust niet volledig uitvoeren van de aangenomen opdracht. Omdat de controlerende instanties niet alle woningen controleren ontspringen deze bedrijven vaak de dans. Maar ook dit kunnen wij voor u aan het licht brengen.

Controle kruipruimtes

Ook in de kruipruimten is er in het verleden, maar ook hedendaags veel gerommeld met de juiste hoeveelheden isolatiemateriaal, ook met de houdbaarheid van veel materialen geld dat er veel maar een levensduur van gemiddeld 15 jaar hebben.

Het nadeel hiervan is dat er onnodig koudebruggen of vochtproblemen kunnen ontstaan ondanks dat u van mening bent dat u goed geïsoleerd bent. Uitgezakte, vergane of plaatselijk ontbrekende isolatie wordt door middel van een warmtebeeld camera en/of endoscoop zichtbaar gemaakt en vervolgens door Haneco Services beschreven in een kort en bondig rapport. Ook kunnen wij in veel gevallen adviseren over herstel mogelijkheden en wanneer dat gewenst is verzorgen we een vrijblijvende offerte voor het herstel van de aangetroffen isolatieproblemen.

Isolatie controle bij nieuwbouw

Ook bij nieuwbouw woningen zijn in toenemende mate isolatieproblemen te vinden.

Vaak gaat het om woningen met een flink pakket isolatie in de gevel waarbij vooral in de winter vochtplekken op de buitenmuren verschijnen. De oorzaak hiervan is vaak te vinden in een slechte detaillering van de isolatie, plaatselijk ontbrekende isolatie of een niet doorgetrokken dampremmers, verkeerd of geen aangebrachte kierdichting of verkeerd geïnstalleerde mechanische ventilatie.

Dergelijke isolatie fouten kunnen grote gevolgen hebben omdat damptransport er voor zorgt dat zich grote hoeveelheden vocht in de constructies kunnen ophopen. Zonder herstel kan dit leiden tot grote schade aan het gebouw!

Haneco Services kan een contra expertise inschakelen die met gebruik van thermografie en Blowerdoor bepalen op welke plaatsen dergelijke fouten te vinden zijn. zij kunnen deze bevindingen in een heldere rapportage beschrijven zodat fouten aan de hand hiervan hersteld kunnen worden.